Niverød Tennis og det sociale ansvar

Fredensborg kommune yder hjælp til børn fra familier med begrænsede økonomiske ressourcer via et “FRITIDSPAS”.

Herunder kan du læse om Fredensborg kommunes ydelser til “fritidspas”.

Fritidspasset kan søges som tilskud til børn mellem 0-17 år.

Fritidspasset er et tilskud, der kan dække et kontingent og evt. udstyr som er nødvendig for at deltage i fritidstilbuddet. Der gives tilskud på op til 1.500 kr. om året til kontingent og deltagerbetaling, mens tilskud til udstyr og ture vurderes i samarbejde med fritidsvejlederne.

Fritidspasset gives for et år ad gangen, hvorefter der kan genansøge.
Det er fritidsvejlederne i Fritidsbutik, som står for at administrere og uddele Fritidspas. Vejlederne giver også gerne råd og vejledning i forbindelse med opstart i fritidsaktiviteter.
For at kunne give tilskud til både økonomisk og socialpædagogisk fritidspas har kommunen brug for at kende dine indtægtsforhold. ​Du kan læse mere ved at besøg deres hjemmeside: Fritidspas

Forældre til børn og unge under 18 år, og som har et ønske om at gå at til tennis, kan kontakte vores formand via mail: formand for at drøfte mulighederne.